ἐποικέω

ἐποικ-έω,
A go as settler or colonist to a place, settle in a place, c. acc.,

Κυκλάδας E.Ion1583

;

Βοιωτίαν Str.9.2.25

; also

ἐν τῇ Ἀσίᾳ X.Cyr. 6.2.10

: abs., Pl.Lg.752e.
II to be settled near or with hostile views against,

ὑμῖν Th.6.86

:—[voice] Pass., ἡ Δεκέλεια τῇ χώρᾳ ἐπῳκεῖτο Decelea was occupied as the seat of offensive operations against their country, Id.7.27.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐποικήσουσι — ἐποικέω go as settler aor subj act 3rd pl (epic) ἐποικέω go as settler fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐποικέω go as settler fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐποικέω go as settler aor subj act 3rd pl (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικεῖ — ἐποικέω go as settler pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐποικέω go as settler pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐποικέω go as settler pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐποικέω go as settler pres ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικησάντων — ἐποικέω go as settler aor part act masc/neut gen pl ἐποικέω go as settler aor imperat act 3rd pl ἐποικέω go as settler aor part act masc/neut gen pl ἐποικέω go as settler aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικουμένων — ἐποικέω go as settler pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part mp masc/neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικοῦμεν — ἐποικέω go as settler pres ind act 1st pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres ind act 1st pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler imperf ind act 1st pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler imperf ind act 1st pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικοῦν — ἐποικέω go as settler pres part act masc voc sg (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part act masc voc sg (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικοῦντα — ἐποικέω go as settler pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part act masc acc sg (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικοῦσι — ἐποικέω go as settler pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres ind act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικοῦσιν — ἐποικέω go as settler pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres ind act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικούμενον — ἐποικέω go as settler pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part mp neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐποικούντων — ἐποικέω go as settler pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ἐποικέω go as settler pres imperat… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.